Warunki świadczenia usług

Określanie zasad zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu, zawierające najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz prawach Konsumenta.

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymagania techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Dane osobowe
§ 8 Zastrzeżenia

§ 1. DEFINICJE

Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Kupujący – każdy Kupujący w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep - sklep internetowy www.treat-yourself.eu prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.treat-yourself.eu

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: 617c High Road Leyton, E10 6RF London
 2. Adres e-mail: to.treatyourself.now@gmail.com

§ 3 WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  • Urządzenie z dostępem do Internetu
  • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookie.
 2. Do złożenia zamówienia w Sklepie oprócz wymagań określonych w ust. 1 wymagane jest aktywne konto e-mail

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są cenami łącznymi towarów.
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składa się cena za towar wskazany w Sklepie oraz ewentualnie koszty dostawy towaru.
 3. Wybrany do zakupu produkt należy dodać do koszyka w Sklepie.
 4. Następnie Kupujący powinien dokonać wyboru w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz formę płatności za zamówienie, a także podać dane niezbędne do realizacji zamówienia.
 5. Zamówienie zostaje złożone z chwilą potwierdzenia jego treści i akceptacji Regulaminu przez Kupującego.
 6. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
 7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w momencie dostawy.
 8. Kupujący może dokonać rejestracji w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji podając swoje dane przy każdym ewentualnym zamówieniu.

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
  - Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  - Za pośrednictwem platformy płatniczej:
  - PayU
  - PayPal
  - Przy użyciu karty bankowej
 2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności zwykłym przelewem, zamówienie należy opłacić w ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia.
 3. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, płatność za zamówienie tą metodą jest możliwa dopiero bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 4. Dokonując zakupów w Sklepie Kupujący akceptuje stosowanie przez Sprzedawcę faktur elektronicznych. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć towar bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
 3. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 4. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od wybranej przez Kupującego metody dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej
 1. m świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 2. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 3. O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 4. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 7 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 11 Zastrzeżenia

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każde zamówienie złożone w Sklepie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest terminowo i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza ani w żaden sposób nie ogranicza praw konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 6. Postanowienia dotyczące towarów stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych, chyba że Regulamin określa te kwestie odrębnie